လက်မှတ်

ကုမ္ပဏီလက်မှတ်

SGS
Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.(၂)
Zinc sulfate လက်မှတ် (၁)
Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd1.

အောင်လက်မှတ်

Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.၂ (၁)၊
Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.1 (၃)၊
Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.1 (၁)၊
Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.1 (၂)၊
Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.2 (၂)၊

ဆုဖလားများ

图层 ၆
图层 ၇
图层 ၈
图层 ၉